Oznámenia

Danka Luxová

S hlbokým žiaľom v našich srdciach nám dovoľte oznámiť, že vo veku 62 rokov nás navždy opustila naša Danka Luxová. Posledná rozlúčka s Dankou bude dňa 22.12.2020 o 11:00 hod. v kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Danka bola prvou ženou rozhodkyňou našich extraligových súťaží mužov aj žien a…

Rudko Židek

S hlbokým žiaľom v našich srdciach nám dovoľte oznámiť, že vo veku 80 rokov nás navždy opustil náš priateľ Rudko Židek. Posledná rozlúčka s Rudkom bude dňa 18.11.2020 o 14:00 hod. v Dome smútku v Trenčianskej Teplej. Spomíname na nášho kolegu rozhodcu, komisára a hlavne človeka s veľkým srdcom pre…

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/7694/2020

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 052/300920 Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vzhľadom na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/7694/2020, zo dňa 30.09.2020 týkajúceho sa obmedzenia počtu na maximálne 50 prítomných ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy…

Manuál hygienických opatrení

V prílohe nájdete Manuál hygienických opatrení pre organizovanie basketbalových zápasov v súvislosti s COVID-19. Spolu s SBA očakávame, že manuál bude v najbližších dňoch oficiálne schválený ÚVZ SR. Manuál budeme priebežne novelizovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.Základné hygienické opatrenia, ktoré upravuje ÚVZ SR v opatrení pre hromadné podujatia sú:- dezinfekcia rúk-…

Majstrovstvá Slovenska mládeže 2020

Pekný deň všetkým! Vzhľadom na blížiace sa termíny oznamujeme nominácie na finálové turnaje mládeže sezóny 2019/2020, ktoré sa všetky uskutočnia v Košiciach. Konkrétne delegácie sú ako vždy v kompetencii hlavného rozhodcu turnaja, ktorý ich následne oznámi VV KR SBA. Všetky zápasy budú publikované aj na delegačnej stránke Vyšších súťaží s…

3x3 SBA Tour 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte aby sme Vás informovali taktiež o podujatiach 3x3 basketbalu, ktoré sa uskutočnia v júli a auguste. Delegácie na tieto turnaje budú aj tento rok pod hlavičkou KR SBA. Zoznam turnajov 3x3 SBA Tour 2020:11.7.2020 – Sereď18.7.2020 – Komárno25.7.2020 – Handlová1.8.2020 – Košice8.8.2020 – Trenčín15.8.2020 –…

Andrej Keresteš

S hlbokým smútkom v spomienkach nám dovoľte oznámiť, že veku 58 rokov nás v sobotu 23. mája navždy opustil Andrej Keresteš. Posledná rozlúčka s trénerom a aj našich bývalým kolegom bude dňa 26.5.2020 o 15:00 hod. v Dome smútku v Chmeľove. Odpočívaj v pokoji!