• Oznámenia
  • Posted
  • Čítať 1204 krát

Očami rozhodcu 2/2024

Foto : Vladimír Dorňák

VS01: SBL_1130_KOM-INT_240125 – Kroky


článku 25.1.2 Oficiálnych pravidiel basketbalu je uvedené, že obrátka je dovolený pohyb, keď hráč, držiaci živú loptu na ihrisku vykročí raz alebo viackrát v ľubovoľnom smere tou istou nohou, zatiaľ čo druhá noha, nazývaný obrátková noha, zostáva na jednom mieste v styku s podlahou.

V tomto prípade A13 zastavil svoj pohyb na kôš v snahe využiť ľavú nohu ako obrátkovú a následne zakončiť svoj pokus na kôš. Pri zastavení však zotrvačnosťou potiahol po
palubovke obrátkovú – ľavú nohu, čím získal výhodu. Ľavá noha nezostala v styku s podlahou na jednom mieste. Toto je porušenie pravidla o krokoch.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS02: SBL_1129_PD-Svit_240126 – Nešportová chyba a nesprávny strelec TH

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

Kritérium C4 - Nedovolený kontakt obrancu zozadu alebo zboku na útočníka, ktorý postupuje smerom na súperov kôš a medzi postupujúcim útočníkom a košom nie je žiadny ďalší obranca a:

  1. a) postupujúci hráč má loptu pod kontrolou
  2. b) postupujúci hráč sa pokúša získať kontrolu nad loptou
  3. c) lopta bola prihraná na postupujúceho hráča.

Toto sa aplikuje, kým útočiaci hráč nezačne pokus o hod na kôš.

V tomto prípade B5 fauloval zozadu A17. Medzi košom a A17 už nebol žiadny obranca a po porade rozhodcovia správne posúdili situáciu ako nešportovú chybu podľa kritéria C4.

Správne rozhodnutie rozhodcov.

Oficiálnych pravidlách basketbalu čl. 44.3.3 je taktiež uvedené, že pokiaľ nesprávny hráč hádže trestné hody, tak trestné hody a lopta na vhadzovanie ako súčasť trestu, ako výsledok omylu sa zrušia a lopta bude na vhadzovanie priznaná súperovi. Vhadzovanie sa vykoná na predĺženej čiare trestných hodov.

Po správne udelenej nešportovej chybe sa na čiaru trestných hodov postavil A1 namiesto faulovaného A17. Toto si rozhodcovia uvedomili v čase, keď A1 vykonal prvý trestný hod. Rozhodcovia správne zrušili trestné hody, avšak mali zrušiť aj vhadzovanie pre družstvo A ako súčasť trestu za nešportovú chybu a na základe tohto zrušeného trestu prideliť loptu na vhadzovanie družstvu B. Lopta však bola pridelená družstvu B na základe striedavého držania lopty, čo nie je v tejto situácii správny postup. Týmto rozhodnutím síce vhadzovalo správne družstvo, čo opticky pôsobilo ako správne riešenie, avšak družstvo B prišlo týmto o nasledujúce vhadzovanie podľa pravidla o striedavom držaní lopty.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS03: SBL_1126_HA-SNV-240131 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.

V tomto prípade B95 zasiahol obrancu A4 lakťom do tváre pri získavaní priestoru. Toto je považované za nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt. Rozhodcovia situáciu vyhodnotili ako útočný faul. Tento zákrok mal byť posúdený ako nešportová chyba, nakoľko spĺňa všetky atribúty nešportovej chyby podľa kritéria C2.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS04: SBL_1119_LV-INT_240117 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.

V tomto prípade B7 si pri bránení počínal nedovolene, nakoľko pravou rukou ťahal za dres útočiaceho A1. Toto nie je legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel. Situácia mala byť správne vyhodnotená ako nešportová chyba kritérium C1.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS05: SBL_1108_SNV-INT_240106 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.

V tomto prípade A6 si pri doskoku počínal nedovolene, nakoľko pravou rukou ťahal za dres protihráča B15. Toto nie je legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel. Situáciu vyhodnotili rozhodcovia správne ako nešportovú chybu podľa kritéria C1.

Správne rozhodnutie rozhodcov.


 

 

 

 

Naposledy zmenené štvrtok, 29 February 2024 23:33
(2 hlasov)